Liceul Teoretic Eugen Pora
Str. Mogoşoaia Nr. 6 Cluj-Napoca
Tel./Fax 0264459702
web: http://www.liceuleugenporacluj.ro
e-mail: liceuleugenpora@yahoo.com
 

Index Istoric Ofertă educaţională Organizare Elevi Activităţi
Rezultate Anunţuri Documente Orar Absolvenţi Contact

.
                                  
Misiunea şcolii noastre este:
 • pregătirea elevilor pentru a deveni buni cetăţeni
  îndrumându-i să-şi cunoască, să-şi dezvolte
  potenţialul şi aptitudinile în funcţie de interesul
  şi motivaţiile personale;
 • garantarea accesului continuu la învăţare, pentru a-şi
  forma noile competenţe necesare formării personalităţii;
 • realizarea unei educaţii multiculturale, asigurând astfel
  apropierea dintre elevi, cunoasterea şi acceptarea
  reciprocă în vederea unei convieţuiri armonioase.
Liceul Teoretic Eugen Pora îşi propune:

să devină mediu de promovare a valorii şi practicilor
democratice în care să domnească un climat propice
învăţării, orientării elevului spre împlinire în viaţa
privată şi publică prin exersarea calităţii de cetăţean
capabil să participe activ la activitatea productivă, la
viaţa de familie şi la toate nivelurile vieţii în
comunitate, de la nivel local pană la cel european